Regulamin: Mistrzostwa Gminy Puck w Pływaniu odbędą się na pływalni w OPO we Władysławowie w dniu 20 marca

REGULAMIN MISTRZOSTW GMINY PUCK W PŁYWANIU

Termin i miejsce: Mistrzostwa Gminy Puck w Pływaniu odbędą się na pływalni w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie w dniu 20 marca br. (niedziela) o godz.10 00.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach Gminy Puck w Pływaniu jest zameldowanie zawodnika na terenie Gminy Puck. Do każdej konkurencji dany LZS może wystawić dowolną liczbę uczestników. Zgłoszenia drużyn należy przesłać na adres mailowy: sport@oksitpuck.pl do dnia 17 marca br. (wtorek).

Konkurencje:

25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn
50 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn
100 m stylem dowolnym mężczyzn
sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym (minimum jedna kobieta na 4 zawodników)

Każdy uczestnik może wystartować tylko w jednej konkurencji + sztafeta. Start zawodników podczas mistrzostw dowolny – ze skłupka startowego lub z wody.

Punktacja:W każdej konkurencji punktuje jedna najlepsza kobieta oraz dwóch najlepszych mężczyzn z danego LZS-u. I miejsce: 15 pkt.; II miejsce: 13 pkt. Każde kolejne miejsce 1 pkt. mniej aż do 1 pkt.W sztafecie punkty przyznawane są tak samo jak w klasyfikacji indywidualnej.

O końcowej klasyfikacji miejscowości decydować będzie łączna suma punktów uzyskana przez daną drużynę.

Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji oraz w klasyfikacji zespołowej organizator przewiduje pamiątkowe puchary.

U W A G A !!!!!

W zawodach obowiązuje własny sprzęt sportowy obowiązkowo( klapki i czepki).

Impreza jest zaliczana do Klasyfikacji Ligi Sportowej Gminy Puck na 2016 rok.

Wprowadził:

Skip to content