Rowerem po Gminie Puck…

 

Wszystkich rowerzystów zapraszamy na przejażdżki kwalifikowanymi trasami i ścieżkami rowerowymi, ale również leśnymi drogami może surowymi, ale niezwykle urokliwymi…

Leśne parkingi, wydzielone miejsca na rozpalenie ogniska z pieczeniem kiełbasek… Baza noclegowa i gastronomiczna rozwinięta dla potrzeb turystyki wakacyjnej dostarcza pełnego asortymentu usług. To propozycja, która czeka…

 

Gmina Puck leży w północno-wschodniej, nadmorskiej części województwa pomorskiego. Urozmaicona pod względem przyrodniczym kraina, opiera się o brzeg Zatoki Puckiej stromymi klifami Kępy Puckiej i Swarzewskiej. Od północy wcina się w pas zalesionych wydm nadmorskich i ogarnia rozległy teren łąk, torfowisk, bagien łączących się z  Bielawskimi Błotami. Granica zachodnia biegnie morenowymi wzniesieniami Wysoczyzny Żarnowieckiej pośród starych lasów zwanych Puszczą Darzlubską, a zawijając na południu ku zatoce schodzi na Moście Błota w kierunku ujścia Redy. Rzeki gminy należą do dwóch zlewisk: Płutnica, Potok Błądzikowski, Gizdepka i Reda wpływają do Zatoki Puckiej, a Czarna Woda wpada do Bałtyku. Klimat tego obszaru pozostaje pod wyraźnym wpływem morza. Roślinność bagienna rozległych torfowisk, tworzy bezpieczną ostoję ptaków. W lokalnym pejzażu zachwyca jezioro Dobre, nastrojowo ocienione lasem.

 

Trasy rowerowe:

 

Trasa rowerowa Szarych Mnichów: Mechowo-Starzyno-Starzyński Dwór-Jastrzębia Góra około 18 km (oznakowana). Szlak rozwidla się w Puszczy Darzlubskiej za Mechowem w kierunku Starzyna i Starzyńskiego Dworu, a łączy się w Radoszewie i dalej wiedzie przez Parszkowo, Kaczyniec, Czarny Młyn do Jastrzębiej Góry. Warto zobaczyć: Cenne zabytki pocysterskie Mechowa, Starzyna i Starzyńskiego Dworu, obiekty na Pomorskim Szlaku Cysterskim, a także Rezerwat Przyrody Bielawskie Błota, który chroni torfowisko wysokie – typu bałtyckiego z charakterystyczną roślinnością, stanowiące ostoję ptactwa wodno-błotnego. A u początku trasy w Mechowie Grotę Mechowską, osobliwość geologiczną na całym Niżu Europejskim, z czasu ostatniego zlodowacenia.

 

Trasa rowerowa Mechowo – Wejherowo (oznakowana). Kontynuacja szlaku Szarych Mnichów. Spina nadmorską, letniskową Jastrzębią Górę z Wejherowem. Prowadzi przez Puszczę Darzlubską, Rezerwat Przyrody Darzlubskie Buki, leśniczówki Sikorzyno i Muzę do Wejherowa i jego pasyjnej Kalwarii.

 

 

Ścieżki rowerowe:

 

Puck – Hel łącząca Puck ze Swarzewem, Władysławowem, Jastarnią…, poprowadzona klimatycznie, długimi odcinkami nad Zatoką Pucką. Zanim opuścimy Puck, zadumajmy się w gotyckiej farze z jej perełką, kaplicą Wejherów i Ukrzyżowaniem Hermana Hana. Muzeum Ziemi Puckiej proponuje nam ekspozycję etnograficzną i historyczną. Tu słowiańskie początki tradycji morskich z VI/VII w. ilustrują eksponaty pozyskane z podwodnego stanowiska archeologicznego na dnie Zatoki Puckiej. Wyjeżdżamy z Pucka w kierunku Swarzewa i mijając Płutnicę, zatrzymajmy się przy Kaczym Winklu, punkcie widokowym, rozciąga się przed nami wspaniała panorama na zakole zatoki i pucki klif z majestatyczną bryłą kościoła. Jesienią i wiosną spotkamy tu stada wędrownego wodnego ptactwa. W pobliskim Swarzewie gotycka, cudowna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Królowa Polskiego Morza czeka na pątników. Dla miłośników natury niezapomnianych wrażeń dostarczą krajobrazy, naturalna roślinność nadmorska i …Zatoka Pucka.

 

Swarzewo. Stanica Wodna OKSiT. Punkt informacji turystycznej. Tu bez problemu można zdobyć niezbędne informacje na temat regionu oraz skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego. W okresie letnim funkcjonuje pomost żeglarski z możliwością wypożyczenia kajaków, czy łodzi.

 

Puck – kierunek Rzucewo, Gdynia…

Na trasie Cypel Rzucewski z naturalną nadmorską roślinnością i Park Kulturowy Osada Łowców Fok (OKSiT) w Rzucewie. Scieżka dydaktyczna i ekspozycja archeologiczna prehistorycznych łowców fok w Chacie Kaszubskiej. Będąc w Rzucewie warto odwiedzić też pałac Belowów, obecnie hotel i restauracja. Z Rzucewa do Osłonina jedziemy majestatyczną kilkusetletnią aleją lipową, miejscami jeszcze czterorzędową, pamiętającą czasy króla Jana III Sobieskiego. Walory przyrodnicze stanowią nadmorskie krajobrazy, rezerwat ptactwa wodnego Beka pod Osłoninem, u ujścia Redy utworzony na błotnych, słonych łąkach. Chroni zbiorowiska bagienne i łąkowe z rzadkimi gatunkami roślin, w tym słonorośli. Ostoja fauny wodno-błotnej z rzadką już grupą siewkowatych m.in. biegusy. Rezerwat w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

 

Swarzewo – Krokowa 17,35km, wiedzie dawnym nasypem kolejowym zamienionym na asfaltową ścieżkę rowerową. Na trasie piękne widoki pradoliny Płutnicy oraz możliwość rozwinięcia swoich oczekiwań poznawczych na stacjach w Starzyńskim Dworze i Radoszewie… Dalej ścieżka prowadzi przez tereny gminy Krokowa ze stacją w Kłaninie i pałacykiem von Grassów oraz na zakończenie zaprasza w swoje progi, otoczony fosą pałac w Krokowej, kusząc restauracyjnie i noclegowo, gniazdo pomorskiego rodu Krokowskich o średniowiecznych korzeniach.

 

Stacje Starzyński Dwór i Radoszewo. Możliwość zjazdu na trasę rowerową Szarych Mnichów biegnącą z Mechowa do Jastrzębiej Góry i przedłużeniem trasy Mechowo-Wejherowo (oznakowane).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content