Rowerowy Rajd Piaśnicki 2023

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO
Rowerowy Rajd Piaśnicki śladami pomordowanych w Lasach Piaśnickich w 1939r. kapłanów Ziemi Puckiej

1. Cel Rajdu
Celem Rowerowy Rajd Piaśnicki śladami pomordowanych w Lasach Piaśnickich w 1939r. kapłanów Ziemi Puckiej jest upamiętnienie zamordowanych w Piaśnicy polskich duchownych posługujących na Ziemi Puckiej, którzy zostali rozstrzelani w październiku i listopadzie 1939r. Większość z nich w konkretnym dniu 11 listopada 1939. Również celem jest przedstawienie i poznanie zamordowanych duchownych, ponieważ wielu mieszkańców
powiatu puckiego nie ma o nich wiedzy albo też ich wiedza jest bardzo szczątkowa. Ponadto upamiętnienie i oddanie hołdu duchownym Ziemi Puckiej, którzy polegli w Piaśnicy.

2. Organizatorzy rajdu:
Michał Kowalski – radny powiatu puckiego
Piotr Dettlaff – radny Gminy Władysławowo
Sławomir Idkowiak – radny Gminy Puck
Waldemar Mieczkowski – Klub Strzelecki Glock

3. Termin oraz trasa rajdu
30.09.2023r. godz, 9.oo rozpoczęcie rajdu we Władysławowie
30.09.2023 godz. 15.00 zakończenie rajdu we Władysławowie
Trasa rowerowa z Władysławowa (Gmina Władysławowo) do Piaśnicy (Gmina Wejherowo) przez miejscowości Gminy Puck (Łebcz, Starzyno, Domatowo), trasa liczy 24 km w jedną stronę.

4. Przebieg Rajdu
Uczestnicy zbierają się przed kościołem parafialnym we Władysławowie o godz. 9.00, gdzie ma miejscu rozpoczęcie rajdu. Następnie ścieżka rowerowa z Władysławowo dojazd przez Łebcz do Starzyna. Przewidywany czas dojazdu do m. Łebcz godz. 9.30, natomiast m. Starzyno godz. 10.00. W miejscowości Starzyno ul. Lipowa i Długa oraz dalej droga leśna dojazd do Domatowa godz. 10.30. Przejazd przez Domatowo w kierunku Małej Piaśnicy godz.10.50 dalej droga wojewódzka w kierunku Wejherowa. Na wysokości miejsca docelowego zjazd z drogi wojewódzkiej. Przewidywany dojazd do celu godz. 11.00.
Następie złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod pomnikiem pomordowanych księży. Ok. godz. 11.30 w Sanktuarium Piaśnickim w miejscu pomordowanych kapłanów zostanie odprawione nabożeństwo za pomordowanych. Po krótkiej refleksji ok. godz. 12.30 nastąpi powrót w kierunku Władysławowa. W drodze powrotnej ok. godz. 13.30 przewidziany postój na terenie OSP Domatowo. Powrót następni trasa dojazdu do celu rajdu. Przewidywany czas
zakończenia rajdu godz. 15.00 we Władysławowie. Podane godziny prócz godziny rozpoczęcia są orientacyjne. Organizator zapewnia osobę kierująca rajdem, która będzie wyznaczać przebieg ustalonej trasy. Natomiast zamykać rajd będzie oznakowany pojazd wyposażony w podstawowe zaopatrzenie opieki przedmedycznej.

5. Uczestnictwo w rajdzie
Rajd ma charakter otwarty. Organizator przewiduje liczbę uczestników w ilości do 200 osób. Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną wyłączną odpowiedzialność. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać sprawny techniczne rower, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się by każdy uczestnik posiadał kask ochronny rowerowy umieszczony na głowie oraz kamizelkę odblaskową.
Uczestnicy mogą dołączyć do grupy na każdym etapie i zakończyć rajd o każdym czasie. Organizator nie prowadzi listy uczestników rajdu. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z sytuacją epidemiczna.

6. Odpowiedzialność organizatora
Udział w rajdzie jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych na trasie. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas rajdu. Na całej trasie rajdu organizator zapewnia opiekę przedmedyczna. O terminie i przebiegu
rajdu zostanie powiadomiona Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

7. Postanowienia Końcowe.
Rajd może zostać odwołana przez Organizatora bez podania przyczyny, w szczególności z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin zostanie upubliczniony na
stronie organizatora rajdu.

Wprowadził:

Biuro OKSiT

W dniu 31 maja będzie nieczynne

Grota Mechowska

w dniu 30 maja
czynna od godziny 13.00

Stanica Wodna w Swarzewie

w dniach 30 maja- 2 czerwca
zaprasza do korzystania ze sprzętu wodnego codziennie w godzinach 10.00- 18.00

Park Kulturowy
Osada Łowców Fok w Rzucewie

w dniach 30 maja - 2 czerwca
zaprasza codziennie w godzinach 9.00-17.00
Ostatnich zwiedzających zapraszamy do godz.16.30

Skip to content