VII BIEG ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 19 września 2021 r.

REGULAMIN  VII BIEGU ZIEMI PUCKIEJ NA 10 KM 19 września 2021 r.

 1. Organizatorzy:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck          przy współpracy z Urzędem Gminy Puck, Starostwem Powiatowym w Pucku, Pomorskim

Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Gdańsku oraz

Gminnym Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe” w Pucku

            Kontakt:

Główny instruktor ds. kultury fizycznej i sportu Wiesław Oberzig

Tel. 608 341 880

 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja i upowszechnianie biegów na Ziemi Puckiej,
  • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
  • sportowa promocja regionu,
  • wyłonienie najlepszych zawodników
 1. Termin i trasa biegu:
  • 09.2021 (niedziela),
  • START – godzina 14:00 ,w okolicach nadleśnictwa Kąpino zawodnicy zostaną dowiezieni autokarem na start.

     Wyjazd godz. 13.00 z Połczyna

 • META – na boisku sportowym w Połczynie.
 • Trasa biegu (10 km.): droga asfaltowa przez Puszczę Darzlubską – Darzlubie – Połczyno
 • Trasa posiada atest PZLA (niestandardowy)
 1. Warunki uczestnictwa:

            W biegu mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni którzy:

 • ukończyli 18 lat lub ukończyli 16 lat, ale w dniu zawodów nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości pod warunkiem posiadania pozwolenia na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich własnoręcznym  podpisem (wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem   osobistym podczas weryfikacji zawodnika),
 • posiadają aktualne badania lekarskie o zdolności do udziału w biegach             długodystansowych lub złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie udziału               w zawodach na własną odpowiedzialność
 • podpiszą kartę zgłoszenia (informacje zawarte w karcie, zgodnie z Ustawą o             Ochronie Danych Osobowych, służą do wykorzystania ich przez organizatora              wyłącznie w celach reklamowych i marketingowych imprezy),
 • dokonają zgłoszenia i opłacą wpisowe do dnia 13.09.2021 w wysokości 30 zł.

            na elektronicznezapisy.pl

 1. Zgłoszenia:
 • Zapisy do biegu można dokonywać drogą elektroniczną na elektronicznezapisy.pl Zapisy odbywać się będą do dnia 13.09.2021 roku.
 • Po tym terminie nie ma możliwości zapisania się i opłacenia wpisowego internetowo i w biurze zawodów.
 • Numery wydawane będą oraz przyjmowane oświadczenia na terenie boiska sportowego w Połczynie w dniu biegu w godzinach 10:00 – 13:00.
 1. Pomiar czasu:
  • Stosowany będzie ELEKTRONICZNY pomiar czasu
 2. Kategorie wiekowe
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn (Powiat Pucki)
 • Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego)
 • K,M – 20 – ( do 29 lat) – 1992 i młodsi
 • K,M – 30 – ( 30-39 lat) – 1991 – 1982 K,M – 40 – ( 40-49 lat) – 1981 – 1972 • K,M – 50 – ( 50-54 lat) – 1971 – 1967
 • K,M – 55 – ( 55-59 lat) – 1966 – 1962
 • K,M – 60 – ( 60-64 lat) – 1961 – 1957
 • K,M – 65- ( 65-69 lat) – 1956 – 1952
 • K,M – 70 – (70 lat i więcej) – 1951 i starsi
 1. Nagrody
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal
 • za zajęcie miejsc od I do VI wśród kobiet i mężczyzn – puchary (Powiat Pucki)
 • dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych              kategoriach – puchary  (Powiat Pucki)
 • za zajęcie miejsc od I do III wśród kobiet i mężczyzn (spoza Powiatu Puckiego) – puchary
 • uwaga – nagrody nie będą dublowane
 • puchar dla najlepszego strażaka OSP Ziemi Puckiej (zaznaczyć w zgłoszeniu)
 • spośród wszystkich uczestników biegu zostaną wylosowane osoby, które           otrzymają drobne upominki (za okazaniem numeru startowego)
 1. Wyniki

Komunikat z wynikami biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.oksitpuck.pl i elektronicznezapisy.pl

 1. Postanowienia końcowe
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
 • zawodnicy przestrzegają wszystkie zaostrzenia w związku z trwającym stanem epidemii
 • zawodnicy podczas biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • startujący w biegu mają bezwzględny obowiązek zachowania zasad fair – play          podczas trwania imprezy
 • po biegu organizator zapewnia ciepły posiłek,
 • w kwestiach spornych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, decydują sędzia           główny oraz organizator biegu,
 • organizator ma prawo zmian w regulaminie.

ORGANIZATOR

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

 

Wprowadził:

Skip to content