Wykład popularnonaukowy o Archeologii na Grodzisku „Park Kulturowy w Rzucewie”

W dniu 16 kwietnia w ramach spotkań „Na grodzisku o archeologii”, odbył się w Sopocie – w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  wykład o osadzie łowców fok z epoki kamienia w Rzucewie gmina Rzucewo. Wykład dotyczył historii badań, odkryć archeologicznych  i istniejącego na terenie dawnej osady Parku Kulturowego. Na zakończenie pokazano obróbkę narzędzi krzemiennych typową dla plemion łowiecko – rybackich zamieszkujących  tereny nadmorskie w epoce kamienia.

[mudslide:picasa,0,116686276794511079937,6138670909297109201]

O archeologii na Grodzisku - grafika kwiecien

O archeologii na Grodzisku_grafika

Wprowadził:

Skip to content