XX edycja Miejsko – Gminnego Konkursu Literackiego „Błękitna Struna”

Błękitna Struna” w jubileuszowym wydaniu

Po raz dwudziesty podsumowano konkurs literacki „Błękitna Struna”. Uroczystość jubileuszową zorganizowano w puckim ratuszu. Konkurs był przeznaczony dla mieszkańców Ziemi Puckiej, którzy nie należą do związków twórczych a pragnący spopularyzować własną twórczość. Tym razem swoje prace nadesłało 24 młodych poetów . Wśród reprezentowanych placówek oświatowych były: zespoły szkół w Darzlubiu Żelistrzewie, szkoły podstawowe w Gnieżdżewie, Swarzewie, Rekowie Górnym i Strzelnie. Nie zabrakło również przedstawicieli Publicznego Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Przed ogłoszeniem wyników, konkurs – pod względem warsztatowym – omówił Jerzy Łysk (członek jury).

W kategorii dzieci do lat 13 pierwsza nagrodę przyznano Alicji Brzezińskiej z Rekowa Górnego za wiersz pt. „Deszcz”. Drugą nagrodę otrzymał jej kolega ze szkoły Bartłomiej Thiel za wiersz „Śnieg”. Trzecia nagroda powędrowała na ręce Kamili Zaklikowskiej z Domatowa, która napisała utwory „Serce Puszczy Darzlubskiej” i „Sztuka przetrwania”. Wśród wyróżnionych znalazły się: Lidia Boszke (Swarzewo) – wiersz „Skowronek”, Laura Szlaga (Rekowo Górne – wiersz „Pan Deszcz” oraz Aleksandra Lesnau (Gnieżdżewo) – wiersz „Książka”.

Wśród młodzieży (14-16 lat) komisja pierwszą nagrodę przyznała Ewelinie Kirszling (Gimnazjum Darzlubie) za utwór pt. „Las”. Druga nagroda przypadła w udziale Wiktorii Konkel (Gimnazjum Darzlubie) – utwór „W tle księżyca”. Trzecią nagrodę otrzymał Jakub Boczyński (Gimnazjum Puck) za wiersz pt. „Gdy dopadnie”. W tej stawce wyróżniono ponadto Wojciecha Lange (Gimnazjum Żelistrzewo), który napisał wiersz „W morza pamięci”.

Na konkurs swe prace nadesłały również osoby dorosłe. Aneta Radziejewska z Żarnowca, pisząc wiersz „Czuję smutek” otrzymała nagrodę a Dorota Karczyńska z Domatowa za wiersz „Symbol obfitości” została wyróżniona.

Nagrodzonym i wyróżnionym artystom wręczono albumy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali tomiki z utworami laureatów „Błękitnej Struny” z dwudziestoletniej historii.

Nagrody wręczali dyrektorzy placówek organizujących konkurs: Alicja Miernecka-Rohde (Bibilioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku oraz dr Jan Dettlaff (Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck).

Uroczystość jubileuszowa „Błękitnej Struny” ubarwił na zakończenie koncert w wykonaniu młodych artystów Szkoły Muzycznej w Pucku.

Brunon Ceszke

 

K O N K U R S  L I T E R A C K I „BŁĘKITNA   STRUNA”

Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku

oraz

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w  Gminie Puck

o g ł a s z a j ą

XX edycję Miejsko – Gminnego  Konkursu Literackiego

„ B ł ę k i t n a   S t r u n a ”

         Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich mieszkańców Ziemi Puckiej , którzy nie należą do związków  twórczych, a pragną spopularyzować własną twórczość.

        Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dwóch wierszy lub jednego opowiadania o dowolnej tematyce, dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach. Organizatorom zależy, aby choć jeden tekst dotyczył naszej nadmorskiej krainy.

       Wiersze lub opowiadanie należy nadsyłać w formie zapisu elektronicznego oraz maszynopisu, umieszczając u dołu godło i  wiek. Utwory prosimy przesłać na adres:  Biblioteka  Publiczna im.” Zaślubin Polski z Morzem „ w Pucku, ul. Sambora 16 ,84-100 PUCK z dopiskiem „Błękitna Struna” i wiek uczestnika.

Dokładny adres i dane personalne uczestnika,  w tym  wiek, telefon  oraz godło należy umieścić w   d r u g i e j  kopercie, którą prosimy nadesłać wraz ze zgłoszonymi utworami na adres jak wyżej.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Termin nadsyłania utworów upływa    21   kwietnia   2017 roku.

Komisja konkursowa powołana przez  organizatorów  oceni  nadesłane prace i przyzna nagrody najlepszym uczestnikom w następujących  kategoriach wiekowych:

  • dzieci do 13 lat (wyłącznie 2 wiersze)
  • młodzież 14-16 lat (wyłącznie 2 wiersze)
  • młodzież 17-19 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)
  • dorośli od 20 lat (2 wiersze lub 1 opowiadanie)

Podsumowanie konkursu i wręczanie  nagród odbędzie się w  Ratuszu  Miasta w Pucku,  dnia 19 maja 2017 r. Szczegółowe informacje podamy telefonicznie

 ( 058/673-28-76 ).

Wprowadził:

Skip to content