Serdecznie zachęcamy dzieci do 15 roku życia do wzięcia udziału w II Konkursie Pastorałek organizowanym przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck oraz Wiejski Klub Kultury w Połczynie.

Proponujemy niezapomniany dzień – imprezę świąteczną, która na pewno zapadnie na długo w naszej pamięci.

Wzięcie udziału w tym wydarzeniu, pozwoli na wspólną integrację.

Śpiewanie pastorałek sprawia wielką przyjemność. Są to piękne melodie, piękne kompozycje, wzruszające teksty.

Nagroda specjalna dla najlepszego uczestnika konkursu będzie nagranie utworu w profesjonalnym studiu North Studio w Swarzewie. Nagrodę ufundowała Weronika Korthals-Tartas

 

REGULAMIN  II KONKURS PASTORAŁEK ,,BETLEJEMSKIE ŚPIEWANIE” 

I . Organizator :

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Wiejski Klub Kultury w Połczynie

II. Patronat artystyczny : Weronika Korthals-Tartas

III. Cel konkursu :

– ukazanie piękna tradycji śpiewania pastorałek

– promowanie kultury i sztuki

– możliwość zaprezentowania się każdemu z uczestników szerszej publiczności

– rozwijanie pasji i talentów

– budowanie więzi rodzinnych i społecznych

IV. Termin i miejsce:

11 grudnia 2022 roku ( niedziela), godz. 14.00, Wiejski Klub Kultury w Połczynie.

V. Uczestnicy:

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Puck.

Kategorie wiekowe:

Soliści- wokaliści występują w dwóch kategoriach wiekowych:

I – do 10 lat

II – 11 – 15 lat ( liczy się rok urodzenia)

VI. Założenia programowe:

Uczestnicy prezentują jedną pastorałkę ( czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut).

Na konkurs należy dostarczyć podkład muzyczny do wykonywanego utworu (prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania).

VII. Kryteria oceny:

– warunki głosowe, muzykalność, dykcja

– interpretacja, intonacja

– ogólny wyraz artystyczny

VIII. Nagrody:

Trzech najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają: nagrody rzeczowe, statuetki i dyplomy pamiątkowe oraz możliwość zaprezentowania nagrodzonego utworu podczas „Wieczoru Bożonarodzeniowego Gminy Puck” w WDK w Żelistrzewie w dniu 18 grudnia br. Nagroda specjalna dla najlepszego uczestnika konkursu będzie nagranie utworu w profesjonalnym studiu North Studio w Swarzewie. Nagrodę ufundowała Weronika Korthals-Tartas.

IX. Zgłoszenia :

1. Zgłoszenia należy nadsyłać przez formularz elektroniczny na stronie organizatora do dnia 08 grudnia 2022 r. W razie pytań bądź niejasności kontakt do Pani Beaty: 661 146 815 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu do celów organizacyjnych, informacyjnych i promocji imprezy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

X. Sprawy różne:

• Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z jego akceptacją. • We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem decyduje organizator.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, 84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17, tel. 58 673 16 55 numer wew. 4040, e-mail: oksit@oksit.puck.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67

5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.

6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.plgmina.puck.plkaszuby24.pl i ich portali społecznościowych

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

 

Skip to content