Zapraszamy na Mistrzostwa Gminy Puck i LKS-u Z.P w Lekkiej Atletyce

REGULAMIN Otwartych Mistrzostw Gminy Puck i LKS-u Ziemi Puckiej w Lekkiej Atletyce  na  2023 rok

  1. Cel imprezy: wyłonienie najlepszych zawodników oraz zespołów w Gminie Puck oraz Ziemi Puckiej, dalsza popularyzacja lekkiej atletyki na terenie Ziemi Puckiej.
  2. Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Ziemi Puckiej
  3. Termin i miejsce: Mistrzostwa odbędą się dnia 24 czerwca (sobota)

o godz.: 16.00 na stadionie w Pucku.

  1. Konkurencje: kobiety: 100, 200, 800 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep

mężczyźni: 100,200,400, 1000 m, w dal, wzwyż, kula, dysk, oszczep, młot

sztafeta mieszana – 2 kobiety, 2 mężczyzn – 4 x 100 m

 rzut młotem  (odbędzie się 23 czerwca-piątek-boisko Połczyno, godz.18.30)

  1. Warunki uczestnictwa: Zawodnicy z terenu Gminy Puck startują w ramach swoich miejscowości. Pozostali zawodnicy startują w ramach Mistrzostw Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej. W ramach Mistrzostw Gminy Puck zawodnik ma prawo startu w 3 konkurencjach i sztafecie. Do każdej konkurencji można zgłosić dowolną liczbę zawodników.
  2. Sposób przeprowadzenia: Biegi – serie na czas, skok w dal i rzuty – po 4 próby, sprzęt do rzutów – dla seniorów
  3. Sposób oceniania: do punktacji zespołowej będą się liczyły wyniki dwóch najlepszych zawodników z jednej miejscowości w danej konkurencji.

Punktacja: 9-7-6-5-4-3-2-1-1 za udział, punktacja sztafet podwójna.

  1. Nagrody: Zawodnicy za miejsca I-III otrzymają pamiątkowe medale ew. upominki. Zespoły za miejsca I-VI otrzymają pamiątkowe puchary.
  2. Zasady finansowania: koszty organizacyjne ponosi organizator. Koszty uczestnictwa w Mistrzostwach zespoły pokrywają we własnym zakresie.
  3. Postanowienia końcowe: w kwestiach spornych nie ujętych niniejszym regulaminem decydować będzie Organizator.

Wprowadził:

Skip to content