Zapraszamy na Mistrzostwa Gminy Puck w Kajakarstwie

REGULAMIN  MISTRZOSTW  GMINY  PUCK  W  KAJAKARSTWIE

Termin i miejsce:  Mistrzostwa Gminy Puck w Kajakarstwie odbędą się w Swarzewie (Stanica Wodna) 5 sierpnia br. (sobota) o godz.16 00.

Organizator: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

Uczestnictwo: Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach Gminy Puck w Kajakarstwie jest zameldowanie zawodnika na terenie Gminy Puck. Do każdej konkurencji dany LZS może wystawić dowolną liczbę uczestników.

 Konkurencje: 250 m: Indywidualnie kobiet i mężczyzn

                         500 m: Indywidualnie kobiet i mężczyzn, dwójkami mężczyzn i mixt (1 K + 1M)

1000 m Dwójkami (skład dwójki dowolny – M+M, K + K lub K+M

W przypadku zbyt silnego wiatru dystans może zostać skrócony.

Każdy uczestnik może wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach.

Punktacja: W każdej konkurencji punktuje najwyżej sklasyfikowana załoga z danej miejscowości.

Nagrody: Za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji oraz w klasyfikacji zespołowej organizator przewiduje pamiątkowe medale i puchary.

 U W A G A !!!!!

Organizator zapewnia sprzęt pływający potrzebny do rozegrania zawodów (kajaki, wiosła oraz kamizelki asekuracyjne) – proszę nie zabierać swojego sprzętu. W trakcie trwania mistrzostw organizator zapewnia poczęstunek.

 Impreza jest zaliczana do Klasyfikacji Ligi Sportowej Gminy Puck.

Wprowadził:

Skip to content