ZAWIADOMIENIE o Turnieju w Piłce Siatkowej Gminy Puck

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck zawiadamia, że dnia 08 stycznia 2022 roku (sobota) o godz. 14.00 w sali Powiatowego Ośrodka Sportu Młodzieżowego (przy Liceum Ogólnokształcącym) w Pucku przeprowadzony zostanie pierwszy turniej piłki siatkowej organizowany w ramach turniejów klasyfikacyjnych na sezon 2022 dla zespołów z terenu Gminy Puck.

  • System rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości uczestniczących zespołów.
  • Planuje się przeprowadzić 5 turniejów.
  • Uczestnikami turniejów mogą być tylko mieszkańcy Gminy Puck.
  • Jeden zespół z danej miejscowości mogą tworzyć tylko mieszkańcy tej miejscowości. Dopuszcza się do gry zespoły mieszane (kobiety i mężczyźni).
  • W grze musi zawsze uczestniczyć minimum czterech zawodników.
  • Do końcowej klasyfikacji liczy się suma punktów po wszystkich turniejach .
  • We wszystkich kwestiach spornych (jak również o możliwości wprowadzenia zmian do w/w postanowień) decydować będzie organizator.
  • Wszystkich uczestników obowiązuje posiadanie stroju sportowego (szczególnie obuwia sportowego).

 

Impreza jest zaliczana do Klasyfikacji Ligi Sportowej 2022.

 

Wprowadził:

Skip to content