12
pt.

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych 2024

Zapraszamy wszystkie zespoły teatralne, chcące zaprezentować widowiska kolędnicze w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych na Konkurs Teatralny, który odbędzie się 12 stycznia 2024 roku w Domu Kultury w Żelistrzewie.

 

REGULAMIN
 

Cele Przeglądu:

1.       Prezentacja dorobku artystycznego z zakresu obrzędowości religijno-ludowej okresu Bożego Narodzenia

2.       Propagowanie pięknych tradycji kolędniczych w środowiskach lokalnych

3.       Wyłonienie najciekawszych zespołów kolędniczych Gminy Puck

 

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

 

Termin i miejsce:

12 stycznia 2023 r. (piątek) godz. 9:30 , Dom Kultury w Żelistrzewie (ul. Lipowa 17)

 

Program:           

Widowisko kolędnicze związane z okresem bożonarodzeniowym i noworocznym na Kaszubach.

Uwaga! Czas prezentacji widowisk nie może przekroczyć 20 minut.

 

Uczestnicy:

Zespoły kolędnicze dzieci i młodzieży Gminy Puck w wieku szkolnym.
Uwaga! Zespół nie może mieć więcej niż 25 osób.

 

Jury i kryteria oceny:

Występy będą oceniane przez powołane przez organizatora- jury według następujących kryteriów:

1.       dobór repertuaru

2.       walory obrzędowe zespołu

3.       walory artystyczne zespołu

 

Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe:

1.       Dla najlepszych zespołów

2.       Dla najlepszych indywidualności scenicznych

3.       Za najciekawszą scenografię

4.       Za najlepszą reżyserię

5.       Dla najmłodszego uczestnika

 

Warunki uczestnictwa:

Załączone karty zgłoszeń należy dokładnie wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na email: kultura@oksitpuck.pl do 3 stycznia 2024 roku (termin ostateczny).

 

Sprawy różne:

1.       Organizator zapewnia transport zespołów na wydarzenie oraz do placówki szkolnej.

2.       Organizator zapewnia również w scenografii sceny – architekturę „szopki betlejemskiej”,

jako stałej ekspozycji wszystkich przedstawień (prosimy nie przywozić swojej).

3.       Na miejscu przewidywany słodki poczęstunek dla aktorów i ich opiekunów.

4.       W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator imprezy.

5.       Wszelkich wyjaśnień udziela Wiktoria Gaffke – instruktor ds. kultury OKSiT  (tel. 790 542 113).

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck,
84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17, tel. 58 673 16 55 numer wew. 4040, e-mail: oksit@oksit.puck.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67.

5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.

6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Kiedy ?

12 stycznia, 2024

O Której ?

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych 2024

Zapraszamy wszystkie zespoły teatralne, chcące zaprezentować widowiska kolędnicze w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych na Konkurs Teatralny, który odbędzie się 12 stycznia 2024 roku w Domu Kultury w Żelistrzewie.

 

REGULAMIN
 

Cele Przeglądu:

1.       Prezentacja dorobku artystycznego z zakresu obrzędowości religijno-ludowej okresu Bożego Narodzenia

2.       Propagowanie pięknych tradycji kolędniczych w środowiskach lokalnych

3.       Wyłonienie najciekawszych zespołów kolędniczych Gminy Puck

 

Organizator:

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Gminie Puck

 

Termin i miejsce:

12 stycznia 2023 r. (piątek) godz. 9:30 , Dom Kultury w Żelistrzewie (ul. Lipowa 17)

 

Program:           

Widowisko kolędnicze związane z okresem bożonarodzeniowym i noworocznym na Kaszubach.

Uwaga! Czas prezentacji widowisk nie może przekroczyć 20 minut.

 

Uczestnicy:

Zespoły kolędnicze dzieci i młodzieży Gminy Puck w wieku szkolnym.
Uwaga! Zespół nie może mieć więcej niż 25 osób.

 

Jury i kryteria oceny:

Występy będą oceniane przez powołane przez organizatora- jury według następujących kryteriów:

1.       dobór repertuaru

2.       walory obrzędowe zespołu

3.       walory artystyczne zespołu

 

Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe:

1.       Dla najlepszych zespołów

2.       Dla najlepszych indywidualności scenicznych

3.       Za najciekawszą scenografię

4.       Za najlepszą reżyserię

5.       Dla najmłodszego uczestnika

 

Warunki uczestnictwa:

Załączone karty zgłoszeń należy dokładnie wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na email: kultura@oksitpuck.pl do 3 stycznia 2024 roku (termin ostateczny).

 

Sprawy różne:

1.       Organizator zapewnia transport zespołów na wydarzenie oraz do placówki szkolnej.

2.       Organizator zapewnia również w scenografii sceny – architekturę „szopki betlejemskiej”,

jako stałej ekspozycji wszystkich przedstawień (prosimy nie przywozić swojej).

3.       Na miejscu przewidywany słodki poczęstunek dla aktorów i ich opiekunów.

4.       W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator imprezy.

5.       Wszelkich wyjaśnień udziela Wiktoria Gaffke – instruktor ds. kultury OKSiT  (tel. 790 542 113).

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck,
84-122 Żelistrzewo, ul. Lipowa 17, tel. 58 673 16 55 numer wew. 4040, e-mail: oksit@oksit.puck.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych adres e-mail: iod@oksitpuck.pl

3. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przetwarza dane osobowe w celu realizacji Ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od pracowników, kontrahentów, partnerów i uczestników- za ich zgodą działań OKSiT. Dane osobowe przechowywane są zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt z dnia 18 stycznia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr14, poz. 67.

5. Kategorie danych, jakie przetwarzamy: dane osobowe, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne, wizerunek.

6. Dostęp do danych mają podmioty administracji publicznej i podmioty wymiaru sprawiedliwości, czytelnicy lokalnej prasy, użytkownicy stron internetowych oksitpuck.pl, gmina.puck.pl, kaszuby24.pl i ich portali społecznościowych.

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do danych, sprostowania lub uzupełniania, cofnięcia zgody w danych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie zajmuje się profilowaniem.

10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Kiedy ?

12 stycznia, 2024

O Której ?

Polecamy również:

15
śr.
Warsztaty manualne
15
śr.
Zajęcia grupy malarskie...
06
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
23
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
30
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
04
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
04
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
27
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
20
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
17
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
13
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
10
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
06
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
03
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
30
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
28
wt.
Gminny Przegląd Muzyki ...
27
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
27
pon.
Spotkanie Zespołu Stron...
23
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
20
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
20
pon.
Spotkanie Zespołu Stron...
16
czw.
Zajęcia Taneczne Zumba
15
śr.
Zajęcia grupy malarskie...
15
śr.
Warsztaty manualne
13
pon.
Spotkanie Zespołu Stron...
13
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba
03
pt.
Spotkania z Pieśnią Mar...
02
czw.
Wyjazd na koncert
02
czw.
XI Puckie Interpretacje...
23
wt.
Eliminacje Gminne 53. K...
16
wt.
XXXI Gminny Przegląd Sz...
27
śr.
Wielkanocne zajęcia kre...
27
śr.
Zajęcia grupy malarskie...
22
pt.
Wernisaż obrazów grupy ...
20
śr.
Koncert Muzyki Polskiej...
19
wt.
40. Gminny Konkurs Recy...
14
czw.
Sesja Popularno-Naukowa...
07
czw.
Nauka Gry na Gitarze
06
śr.
Zajęcia grupy malarskie...
06
śr.
Warsztaty malarskie "Ak...
04
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba ...
04
pon.
Spotkania Dziecięcego Z...
04
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba ...
29
czw.
Nauka Gry na Gitarze
28
śr.
Zajęcia grupy malarskie...
28
śr.
Zajęcia kreatywne "Wios...
26
pon.
Zajęcia Taneczne Zumba ...
26
pon.
Spotkania Dziecięcego Z...
23
pt.
Gala Sportu Gminy Puck ...
22
czw.
Nauka Gry na Gitarze
21
śr.
Kreatywne zajęcia malar...
19
pon.
Spotkania Dziecięcego Z...
19
pon.
Zumba w Domu Kultury w ...
19
pon.
Spotkania Dziecięcego Z...
15
czw.
Zumba w Domu Kultury w ...
09
pt.
Bal Karnawałowy dla dzi...
07
śr.
Zajęcia kreatywne "Wale...
06
wt.
Zajęcia kulinarne z Koł...
05
pon.
Zajęcia taneczne "Hip H...
03
sob.
Jubileusz 20.Lecia Gmin...
01
czw.
Wyjazd do Multikina na ...
31
śr.
Warsztaty kulinarne "Sł...
30
wt.
Warsztaty malarskie "Ma...
29
pon.
Ferie zimowe w placówka...
28
niedz.
32. Finał Wielkiej Orki...
21
niedz.
Mistrzostwa Gminy Puck ...
13
sob.
Mistrzostwa Gminy Puck ...
12
pt.
Gminny Przegląd Zespołó...
11
sob.
Koncert Patriotyczny PS...

Nasze sekcje:

Skip to content