15
pt.

Sesja Popularno-Naukowa poświęcona Parkowi Kulturowemu „Osada Łowców Fok” w Rzucewie

Krajobrazy Bałtyckie…  w 130.lecie odkrycia  osady z epoki kamienia w Rzucewie

Marzec 2024 rok

 

Konferencja rocznicowa :

130. lecie odkrycia stanowiska archeologicznego

40. lecie  wznowienia badań archeologicznych w Rzucewie

30 lat od  Konferencji Krajobrazy Bałtyckie – środowisko kulturowe strefy nadmorskiej w epoce kamienia

 

I dzień: Żelistrzewo | 14.03.

 

g. 11.00: Powitanie Gości

Słowo Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka

Słowo Jana P. Dettlaffa – Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck

 

g. 11.30: Danuta Król, archeolog, kierownik badań archeologicznych w Rzucewie,

Rzucewo – archeologia, ludzie, odkrycia

g. 12.00 Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Polski Instytut Geologiczny-Polski Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza, Gdańsk,

Historia badań palinologicznych stanowiska archeologicznego w Rzucewie.

 

g. 12.30: prof. Adomas Butrimas , dr Marius Iršėnas , drTomas Rimkus –  Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie,

Rimutė Rimantienė – badaczka kultury rzucewskiej na Litwie

 

g. 13.00: prof. dr hab. Jacek Kabaciński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,

Holoceńskie społeczności łowiecko-zbierackie Pomorza

 

Przerwa 13.30 – 14.30

 

g. 14.30: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Zwierzęta rybaków, łowców fok, myśliwych i hodowców z nad  Zatoki Gdańskiej w Rzucewie z neolitu (4000-2000 l. p.n.e.)

 

g. 15.00: prof. dr hab. inż Daniel Makowiecki, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika /dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:

Rzucewo- Ślady nacięć na kościach fok

 

g. 15.30: dr Marius Iršėnas, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie,

Bursztynowe figurki z okolic Gdańska i Półwyspu Iberyjskiego

 

g. 16.00: Danuta Król, archeolog,

O stratygrafii i poziomach osadniczych Cypla Rzucewskiego

 

16.30: prof. dr hab. Tomasz Ważny, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Pracownia Badań Dendrochronologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dendrochronologia i prahistoria – współczesne możliwości i ograniczenia.

 

Zakończenie obrad

 

II dzień: Okrągły stół , Rzucewo | 15.03.2024

 

g. 10.00: Wprowadzenie – Wójt Tadeusz Puszkarczuk

 

g. 10.15: Danuta Król, archeolog, dr Jan. P. Dettlaff, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki

w Gminie Puck,

Park Kulturowy Osada Łowców Fok w planowaniu przestrzennym gminy Puck

 

g. 10.45 Teresa Iżewska, architekt,

Uwarunkowania historyczno-konserwatorskie w okolicach Cypla Rzucewskiego w gminie Puck

 

g. 11.00, dr hab. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych,

Analiza elementów i studium uwarunkowań ekspozycyjnych krajobrazu kulturowego dla potrzeb ochrony zespołu archeologicznego w Rzucewie

 

g. 11.30: dr Patryk Sitkiewicz, dr Damian Moskalewicz, Pracownia Rekonstrukcji Geomorfologicznych, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański,

Wybrane problemy zarządzania strefą brzegową morza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeży Zatoki Puckiej

 

g. 12.00: Dyskusja

Podsumowanie konferencji

 

Kiedy ?

15 marca, 2024

O Której ?

Zajęcia dla:

Sekcja:

Prowadzący:

Sesja Popularno-Naukowa poświęcona Parkowi Kulturowemu „Osada Łowców Fok” w Rzucewie

Krajobrazy Bałtyckie…  w 130.lecie odkrycia  osady z epoki kamienia w Rzucewie

Marzec 2024 rok

 

Konferencja rocznicowa :

130. lecie odkrycia stanowiska archeologicznego

40. lecie  wznowienia badań archeologicznych w Rzucewie

30 lat od  Konferencji Krajobrazy Bałtyckie – środowisko kulturowe strefy nadmorskiej w epoce kamienia

 

I dzień: Żelistrzewo | 14.03.

 

g. 11.00: Powitanie Gości

Słowo Wójta Gminy Puck Tadeusza Puszkarczuka

Słowo Jana P. Dettlaffa – Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck

 

g. 11.30: Danuta Król, archeolog, kierownik badań archeologicznych w Rzucewie,

Rzucewo – archeologia, ludzie, odkrycia

g. 12.00 Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Polski Instytut Geologiczny-Polski Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza, Gdańsk,

Historia badań palinologicznych stanowiska archeologicznego w Rzucewie.

 

g. 12.30: prof. Adomas Butrimas , dr Marius Iršėnas , drTomas Rimkus –  Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie,

Rimutė Rimantienė – badaczka kultury rzucewskiej na Litwie

 

g. 13.00: prof. dr hab. Jacek Kabaciński, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,

Holoceńskie społeczności łowiecko-zbierackie Pomorza

 

Przerwa 13.30 – 14.30

 

g. 14.30: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika,

Zwierzęta rybaków, łowców fok, myśliwych i hodowców z nad  Zatoki Gdańskiej w Rzucewie z neolitu (4000-2000 l. p.n.e.)

 

g. 15.00: prof. dr hab. inż Daniel Makowiecki, Instytut Archeologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika /dr Małgorzata Winiarska-Kabacińska, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu:

Rzucewo- Ślady nacięć na kościach fok

 

g. 15.30: dr Marius Iršėnas, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie,

Bursztynowe figurki z okolic Gdańska i Półwyspu Iberyjskiego

 

g. 16.00: Danuta Król, archeolog,

O stratygrafii i poziomach osadniczych Cypla Rzucewskiego

 

16.30: prof. dr hab. Tomasz Ważny, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

Pracownia Badań Dendrochronologicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dendrochronologia i prahistoria – współczesne możliwości i ograniczenia.

 

Zakończenie obrad

 

II dzień: Okrągły stół , Rzucewo | 15.03.2024

 

g. 10.00: Wprowadzenie – Wójt Tadeusz Puszkarczuk

 

g. 10.15: Danuta Król, archeolog, dr Jan. P. Dettlaff, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki

w Gminie Puck,

Park Kulturowy Osada Łowców Fok w planowaniu przestrzennym gminy Puck

 

g. 10.45 Teresa Iżewska, architekt,

Uwarunkowania historyczno-konserwatorskie w okolicach Cypla Rzucewskiego w gminie Puck

 

g. 11.00, dr hab. arch. Bogna Lipińska, Sopocka Akademia Nauk Stosowanych,

Analiza elementów i studium uwarunkowań ekspozycyjnych krajobrazu kulturowego dla potrzeb ochrony zespołu archeologicznego w Rzucewie

 

g. 11.30: dr Patryk Sitkiewicz, dr Damian Moskalewicz, Pracownia Rekonstrukcji Geomorfologicznych, Katedra Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański,

Wybrane problemy zarządzania strefą brzegową morza w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wybrzeży Zatoki Puckiej

 

g. 12.00: Dyskusja

Podsumowanie konferencji

 

Kiedy ?

15 marca, 2024

O Której ?

Polecamy również:

18
sob.
Zapraszamy na Noc Muzeó...
23
niedz.
Sobótka u Łowców Fok w ...
15
pt.
Sesja Popularno-Naukowa...
23
niedz.
Sobótka u Łowców Fok w ...
18
sob.
Zapraszamy na Noc Muzeó...
15
pt.
Sesja Popularno-Naukowa...

Nasze sekcje:

Skip to content